Mladen Pavičič

Foto: osebni arhiv

Mladen Pavičič, rojen l. 1961, na Filozofski fakulteti je diplomiral leta 1987. Od začetka decembra 1987 do konca šolskega leta je poučeval na Srednji šoli za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič, oktobra 1988 pa je na krakovski Jagelonski univerzi začel svojo lektorsko pot. Po štirih letih jo je nadaljeval na budimpeški Univerzi Loránda Eötvösa (bolj znani po kratici ELTE), kjer še vedno poučuje. V študijskem letu 1995/96 je učil na krakovski in budimpeški univerzi. V mladih letih je poleti redno poučeval na Poletni šoli slovenskega jezika, zadnja leta pa na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Redno piše članke in se udeležuje konferenc, je lektor slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Živi v Budimpešti.