Ekipa

Naziv: KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO PRANGER

Davčna številka: 84602716

Matična številka: 1698397000

Naslov: Ulica heroja Tomšiča 9 A

Pošta: Maribor

Poštna št.: 2000

Spletna stran: www.pranger.si

 

Vodja festivalov: Urška P. Černe
(+386 31 258 116, pranger@pranger.si)

Izvršna produkcija FP in Pesniški turnir: Nežka Struc

(+386 41 614 305, produkcijafp@pranger.si)

Odnosi z javnostmi FP in Pesniški turnir: Urška Comino
(+386 31 35 79 65, ursaurska@gmail.com)

Vodja prevodnega programa FP: dr. Nada Grošelj
(sestertia@hotmail.com)

Produkcija, moderacija, kreativa, FB: dr. Sara Špelec (kreativa@pranger.si)

Asistenca, Instagram: Danijela Konc (asistenca@pranger.si)

Program ELA – Mali Pranger: mag. Nataša Koražija 
(+386 41 472 552, ela@pranger.si)

Kritiški studio – Mlada kritika: mlada.kritika@pranger.si

Ekipa Prevodni Pranger

Odnosi z javnostmi in produkcija Prevodni Pranger: Nina Medved
(+386 40 62 62 64, pr.prevodni.pranger@pranger.si)

Prevodni Pranger: Ajda Strajnar

Ekipa Pesniški turnir

Avtorica projekta in ustanoviteljica: gospa Zora A. Jurič

Producent in koordinator: Nino Flisar

(+386 31 335 873, turnir@pranger.si)

Spoznaj ekipo festivala

Urška P. Černe

Urška P. Černe

vodja festivala

Urška P. Černe juristka, univ. dipl. nemcistka in lit. komparativistka – samozaposlena v kulturi Od 18. do 27. leta kulturna publicistka in fotografinja, poročevalka v vojni za Slovenijo in tolmačka RTL in SternTV v vojni na Hrvaškem in v Bosni. Prevodno debitirala s Hofmannsthalom 1998 (Nova revija). Od 2003 samozaposlena v kulturi za literarno prevajanje. Prevedla okrog 22.000 verzov poezije v slovenski in v nemški jezik, 7 odrskih del za gledališče in lutkovno produkcijo, ter ca. 430 AP proze in humanistike. Od 2007 na FF MB izvajalka predmetov Prevajanje literarnih besedil in Prevajanje humanističnih besedil. Od 1999 mednarodne štipendije in strokovna srečanja. 2008 – Sovretova nagrada, 2010 in 2013 – Premiji DSKP za vrhunske dosežke, pohvala Neue Zürcher Zeitung 2015, kritiški simpozij v Berlinu 2018, vrstitev prevoda zbirke Anje Golob Anweisungen zum Atmen med najboljše knjige po mnenju kritikov ORF Bestenliste 01/2019 in uvrstitev na seznam 20 priporočljivih knjig poezije v nemškem prostoru 2019 (Lyrikempfehlungen). 2014 – 2019 znanstvena in strokovna srečanja, članki v mednarodni prevodoslovni javnosti, nazadnje znanstvena študija o prevajalskem tandemu Mračnikar/Handke (Založba Frank & Timme, Berlin, 2019). Vodja Festivala Pranger. Članica žirij, komisij in združenj, 2017-2018 svetnica Avstrijske čitalnice. Foto: osebni arhiv

Nežka Struc

Nežka Struc

produkcija FP in Pesniški turnir

Nežka Struc (1987), rojena v Mariboru, živi v Ljubljani. Pesnica in antropologinja, kot producentka in književnica je samozaposlena v kulturi. Je avtorica pesniških zbirk Nihanja (Hiša poezije, 2017, zbirka Sončnica) in Do severnega sija (NUZ Ignor, 2021). Ukvarja se z vprašanji možnosti zvočne, vizualne in prostorske interpretacije poezije (razstava Prostor poezije: prostorska postavitev poezije; zasnova vokalne interpretacije Šalamunovega zvezka Vse kar sem objel je ušlo; interpretacija in prevod poezije Karmine Šilec, DERT, endemične pesmi; prostorska instalacija in vokalna kompozicija kot del performansa pre_več, avtorja Dejana Kobana). Leta 2017 je pri založbi Aristej soprevajala antropološko klasiko Bronisława Malinowskega Argonavti zahodnega Pacifika. Sodeluje pri Ignoru, platformi za literaturo, zvočenje, vizualne umetnosti in performans. Svoje prispevke objavlja v literarnih revijah (Poetikon, ludliteratura.si, Vrabec Anarhist). Je del ekip festivala Pranger in Pesniškega turnirja ter pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. Foto: Ivan Dobnik

dr. Nada Grošelj

dr. Nada Grošelj

vodja prevajalskega programa

Nada Marija Grošelj (17. 7. 1975) je anglistka in latinistka. V letih 2000–2004 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka FF LJ, leta 2005 pa je doktorirala z zagovorom disertacije »Problem skladnje pri prevajanju slovenske poezije v angleščino«. Odtlej je registrirana kot samostojna prevajalka. Prevaja leposlovna, strokovna in znanstvena besedila iz angleščine, latinščine in švedščine, včasih tudi iz nemščine in stare grščine, in iz slovenščine v angleščino. Njeni književni prevodi segajo od leposlovja za odrasle in mladino do literarne teorije, filozofije, teologije in mitologije. V znanstvenih in strokovnih člankih, referatih in recenzijah obravnava zlasti prevajalske probleme, angleške in antične rimske pisce in antično mitologijo. Kot zunanja sodelavka poučuje angleščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani (leta 2016 je bila prvič izvoljena v naziv docentke), kot prevajalka in lektorica za angleški jezik pa sodeluje z znanstvenimi in kulturnimi ustanovami (ZIFF, AMEU-ISH, SAZU, ZRC SAZU). Od leta 2009 organizira interdisciplinarni znanstveni Grošljev simpozij v sodelovanju z ZRC SAZU in od leta 2010 sodeluje pri Festivalu Pranger kot vodja prevajalskega programa. Nagrade in priznanja: 2000: fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo, 2007: priznanje za mladega prevajalca, 2009, 2010, 2014, 2016 in 2017 zlate hruške, 2011: Sovretova nagrada, 2018: uvrstitev na Častno listo IBBY za prevod dela: Astrid Lindgren, Pika Nogavička Foto: osebni arhiv

Diana Pungeršič

Diana Pungeršič

kritiški studio

Diana Pungeršič (1984) je literarna kritičarka, moderatorka in književna prevajalka iz slovaščine in češčine ter v slovaščino. V Ljubljani je študirala slovenski in slovaški jezik s književnostjo ter sociologijo kulture. Trikrat se je udeležila poletne šole SAS v Bratislavi, kjer je en semester tudi študirala. V letih 2007 in 2008 je na prevajalskem natečaju Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obakrat prejela prvo nagrado. Za prevode sodobne slovaške poezije je bila leta 2010 in 2013 nominirana za Lirikonov zlat. Leta 2016 pa je za prevod romana Samko Tále: Knjiga o britofu Daniele Kapitáňove prejela nagrado Radojke Vrančič. V letih 2015 in 2016 je prejela za prevode otroških del Ivone Březinove in Petre Dvořákove znak za kakovost zlata hruška, leta 2019 pa tudi priznanje zlata hruška za prevod romana Pes pa v smeh Juraja Šebeste. Slovaško zunanje ministrstvo ji je leta 2018 ob 25. obletnici samostojnosti Slovaške republike podelilo posebno priznanje za izredne zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med državama. Za svoje kritiško delo je istega leta prejela Stritarjevo nagrado. Doslej je izdala deset književnih prevodov za otroke in odrasle (Pavol Rankov, Daniela Kapitáňová, Ivona Březinová, Petra Dvořáková, Marek Vadas, Juraj Šebesta, Víťo Staviarsky, Martin Pitro, Iva Procházková, Dušan Mitana), večini je pripisala tudi spremno besedo. Prevode slovaških in čeških avtorjev objavlja tudi v osrednjih strokovnih revijah (Sodobnost, Literatura, Mentor, Pogledi), na 3. programu Radia Slovenija ter spletnih portalih (www.ludliteratura.si, airbeletrina). Tam redno objavlja tudi literarne intervjuje, kritike in refleksije, vodi literarne dogodke in bralni klub Kira knjiga.

mag. Nataša Koražija

mag. Nataša Koražija

vodja ELE

Po maturi na I. gimnaziji v Celju leta 1997 sem se vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru, smer slovenski jezik s književnostjo, kjer sem leta 2002 diplomirala in pridobila naziv profesorica slovenščine. Istega leta sem se vpisala na podiplomski študij na Filozofski fakulteti v Mariboru in leta 2009 pridobila naziv magistrica znanosti s področja slovenskega jezikoslovja. Leta 2006 sem se zaposlila v Knjižnici Rogaška Slatina na delovnem mestu bibliotekarka. Moje področje je bilo najprej delo z uporabniki, organizacija in izvedba prireditev ter skrb za promocijo, nato sem prevzela tudi nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva. Od leta 2010 sem direktorica omenjenega zavoda. V tem času sem sodelovala pri mnogih projektih na lokalni ravni, Združenje splošnih knjižnic sem tri leta zastopala na Kulturnem bazarju. V okviru projekta s področja mobilnosti Leonardo da Vinci sem se leta 2012 udeležila enotedenskega izobraževanja v Litvi, kjer sem spoznavala litvanski knjižnični sistem. Zadnja tri leta aktivno sodelujem tudi pri organizaciji in izvedbi festivala Mali Pranger – ELA. Foto: osebni arhiv

Maja Kovač

Maja Kovač

ELA

Moje ime je Maja Kovač, rojena sem 20. februarja 1985 v Celju. Po končanem srednješolskem izobraževanju na Gimnaziji center Celje sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer slovenistika. Jeseni, leta 2010, sem zaključila študij slovenistike na ljubljanski Filozofski fakulteti, smer slovenski knjižni jezik in književnost, in si pridobila naziv prof. slovenščine. V Knjižnici Rogaška Slatina sem se zaposlila na delovno bibliotekarja, nato napredovala v nazivu do samostojnega bibliotekarja. Sicer pa v knjižnici opravljam različne naloge v sklopu knjižnične dejavnosti. Poleg dela v izposoji, skrbim za nabavo in obdelavo serijskih in tudi monografskih publikacij. Moje temeljno poslanstvo v knjižnici je načrtovanje in organiziranje prireditev za odrasle in otroke ter bibliopedagoško delo. Dodatna oblika dela z vrtci so English lesson. Posebna oblika dejavnosti za spodbujanje bralne kulture so dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Sem pa tudi izvajalka in koordinatorka projekta »Rastem s knjigo«. V Knjižnici Rogaška Slatina izvajamo tri zelo obsežne projekte bralna značka za odrasle Branje brez meja/Čitanje bez granica, bralna značka za otroke druge tiade osnovne šole Š.O.K. – Škatla odličnih knjig in bralna značka za otroke Ježkov nahrbtnik. Moderiram večino literarno-kulturnih dogodkov, ki jih prirejamo v knjižnici. Foto: osebni arhiv