Irena Novak Popov

foto: Miran Hladnik

 

Red. prof. dr. Irena Novak Popov (1952) – na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala dvopredmetno angleški in francoski jezik s književnostjo in po izpopolnjevanju na Univerzi v Essexu (University of Essex) v Veliki Britaniji diplomirala leta 1977. Po diplomi se je za eno leto zaposlila kot asistentka pri etimološko-onomastični sekciji SAZU. Leta 1980 je postala strokovna sodelavka Oddelka za slovanske jezike in književnosti pri raziskovalnem projektu Slovensko pesništvo upora. Leta 1991 magistrirala z nalogo Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in Edvarda Kocbeka v upodabljanju vojne. Leta 1995 je doktorirala iz lirike Edvarda Kocbeka. Od 1998 do 2000 je bila predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti. Od leta 2004 je bila izredna profesorica za slovensko književnost. Ukvarja se s sodobno slovensko poezijo, in v okviru tega tudi z ženskimi avtoricami (uredila je Antologijo slovenskih pesnic I in II, k čemur jo je povabil urednik Goran Potočnik Černe za založbo Tuma) Leta 2004 je bila predsednica med. simpozija Obdobja, leta 2006 SSLK.