Tadeja Petrovčič Jerina

tadeja petrovčič jerina
Foto: Alenka Veber

Tadeja Petrovčič Jerina, roj. 26. 2. 1970 v Ljubljani.
Od 1990 do 1998 v Ljubljani študirala arhitekturo, francoščino (diploma 1998) in sociologijo.
V času študija honorarno delala za Delo in STA.
Od 1998 književni in drugi prevodi iz francoščine, nemščine in angleščine.
Od oktobra 1999 do maja 2020 zaposlena kot samostojna urednica in odgovorna za urejanje tujih pravic pri Celjski Mohorjevi družbi. Avtorske objave v Mohorjevem koledarju in reviji Zvon.
Od 2006 članica Društva slovenskih književnih prevajalcev.
Od januarja 2021 s. p.

Nekaj pomembnejših izdaj, ki sem urejala pri CMD:

POEZIJA:

Dante Alighieri, Božanska komedija v prevodu Andreja Capudra – 4., pregledana izdaja, prvič v slovenščini z ilustracijami Gustava Doréja

Chrétien de Troyes, Vitez z levom ali Roman o Yvainu v prevodu Marije Javoršek

Charles Péguy, Preddverje skrivnosti druge kreposti v prevodu Gorazda Kocijančiča

Janez Pavel II., Rimski triptih – papeževa poetična meditacija ob Michelangelovih poslikavah Sikstinske kapele – v prevodu Klemena Piska

Gilbert Le Mouël, Bog v metroju – poezija v prozi v mojem prevodu

Luko Paljetak, Ciril Zlobec, Sacra

Tone Pavček, Starožitja z ilustracijami Matjaža Schmidta; Ujedanke; Svit – pesnitev za fante z ilustracijami Daniela Demšarja in Nina – pesnitev za punčke z ilustracijami Daše Simčič

Bina Štampe Žmavc, Kino z muco Ino z ilustracijami Kristine Krhin

France Pibernik, ur., Kje, domovina, si – Antologija slovenske domovinske proze od Valentina Vodnika do danes s spremno besedo Joža Mahniča

 

PROZA:

Štefan Kališnik, Skoraj pozabljene zgodbe – Izbor kratke proze s spremno besedo Franceta Pibernika

Andrijan Lah, Od vzorov do bojev – Antologija slovenske domovnske proze od Janeza Trdine do danes

Lado Kralj, Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne

Alojz Rebula, Četverorečje

Laurent Gaudé, Sonce Scortovih in Eldorado v prevodu Tjaše Mohar

Alice Munro, Pogled z grajske pečine, Ubežnica in Ljubo življenje v prevodu Tjaše Mohar

John Steinbeck, Mesec je zašel v prevodu Danice Čerče in Kratko kraljevanje Pipina Četrtega – izmišljija v prevodu Rudija Medena

Laurent Seksik, Primer Eduard Einstein v prevodu Ludvika Jevšenaka in Poslušni sin v prevodu Mateje Petan

Matija Ogrin, ur.: Adam Skalar, Skalarjev rokopis 1643 – znanstvenokritična izdaja

Ignacij Voje, Od Osmanov do Celjanov – utrinki preteklosti

 

DRAMATIKA:

Trpljenje in upanje – dve drami: Port Royal Henryja de Montherlanta v prevodu Aleša Bergerja in Pogovori karmeličank Georgesa Bernanosa v mojem prevodu

Janez Pavel II., 3 drame [Brat našega Boga, Pred zlatarno, Izžarevanje očetovstva] v prevodu Klemena Piska

Zorko Simčič, Zgodaj dopolnjena mladost in Tako dolgi mesec avgust

 

SPOMINI NA DRUGO SVETOVNO VOJNO:

Metod Milač, Kdo solze naše posuši – Doživetja slovenskega dijaka med drugo svetovno vojno (deležna je bila izjemnih recenzij ne z obeh, ampak z vseh strani) v prevodu Jožeta Plešeja in s spremno besedo Janeza Rotarja

Andrej Rot, Alejandro Briner, Skrivnost strica Janeza (ekperimentalni roman v dvojezični, slovensko-španski izdaji)

Jože Urbanija, Soldat Klement (romanizirani spomini slovenskega mobiliziranca v nemško vojsko)

Jožica Janežič, Na obalah spomina (Jože Možina je z avtorico posnel zelo odmevno oddajo v sklopu svojih Pričevalcev) v prevodu Nikija Neubauerja

Adam Makos, Larry Alexander, Višji klic – Resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge svetovne vojne (napisano po resničnem doživetju Franza Stiglerja in Charlieja Browna (sic!)) v prevodu Martina Petrovčiča

Matthias Wegner, Neizmerno srce – dve življenji Ise Vermehren v prevodu Majde Travnik

Jerôme Fehrenbach, Von Galen – škof, ki se je uprl Hitlerju (knjigo so na moj predlog vključili v uredniški program, je pa nisem imela več časa urediti) v prevodu Vesne Velkovrh Bukilica

 

SPOMINI:

Marijan Tršar, Razsevki podob in Razmišljanja ob paleti

France Pibernik, Začudene oči otroštva

Jože Strgar, Moj vrtni svet

Jože Kokalj, Podobe in obrazi galerije življenja spomini v obliki pogovora z Darkom Gorenjcem

Brat Roger iz Taizéja 1915-2005, Odločitev za ljubezen v mojem prevodu

Janez Suhadolc, Ljubi se mi ne, smisla nima, nehati ne morem

Marie-Louise Bemelmans Videc, Iz Slovenije – z upanjem (dvojezična, slovensko-angleška “izseljenska povest” avtorice slovenskih korenin, univerzitetne profesorice in krščansko-demokratske političarke, ki je 12 let vodila nizozemsko poslansko skupino v Evropskem parlamentu) v prevodu Nikija Neubauerja

Denis Poniž, Sedem esejev za sedemdeset let

Milan Zdravko Kovač, Utrinki arhitektove življenjske poti – V službi najrevnejših, najbogatejših in že davno umrlih

Sestra Emmanuelle, 100 let imam in rada bi vam povedala … spomini s obliki pogovora z Annabelle Cayrol in Jacquesom Duquesnom v mojem prevodu

Tim Guénard, Močnejši od sovraštva v mojem prevodu

Dalila Heuse, Sramežljivost občutij v prevodu Jasmine Rihar

Asia Bibi, Končno svobodna v prevodu Vesne Velkovrh Bukilica

 

UMETNOST:

Tomáš Valena, O Plečniku – prispevki k preučevanju, interpretaciji in popularizaciji njegovega dela v prevodu Nives Vidrih, Marjane Karer in Špele Urbas

Nataša Koselj, Arhitekt Danilo Fürst (za knjigo je avtorica leta 2014 prejela Plečnikovo medaljo)

Jože Muhovič, Leksikon likovne teorije

Jože Marinko, Atlas arhitekturnih form – arhitektura skozi prostor in čas s spremno besedo Leona Debevca

Janez Suhadolc, Stoli 4

Ignacij Voje, Starodavni Dubrovnik (izdaja je prispevala k avtorjevi izvolitvi za dopisnea člana HAZU) s spremno besedo Luke Paljetka in Vodnik po starodavnem Dubrovniku

 

FILOZOFIJA IN TEOLOGIJA:

Jean Guitton, Moja filozofska oporoka v mojem prevodu

Olivier Clément, Taizé – življenju smisel v mojem prevodu in Drugačno sonce v prevodu Majde Travnik

André Daigneault, Pot nepopolnosti – svetost ubogih v prevodu Marjana Pogačnika

Jean-Michel Maldamé, Monoteizem in nasilje – krščanska izkušnja v prevodu Vesne Velkovrh Bukilica in s spremno besedo Marija Jožeta Osredkarja

 

LOGOTERAPIJA:

Viktor E. Frankl, Kljub vsemu reči življenju da – Psiholog v koncentracijskem taborišču v prevodu Miriam Drev, Preslišani krik po smislu v prevodu Nikija Neubauerja, Človekovo iskanje najvišjega smisla v prevodu Rudija Medena, Zdravnik in duša v prevodu Jožeta Stabeja z mojim prevodom dodanega besedila

Elisabeth Lukas, Osnove logoterapije (pravzaprav “Učbenik logoterapije”) v prevodu Jožeta Stabeja in s spremnim aparatom, pripravljenim pod vodstvom Jožeta Ramovša, in Vse se uglasi in izpolni v prevodu, ki sva ga pripravila skupaj z Jankom Jeromnom

 

KNJIGE PETRA OPEKE IN O NJEM:

Pedro Opeka, Carole Escaravage, Gregory Rung, Bojevnik upanja v prevodu Toneta Hočevarja

Pedro Opeka, Dnevnik spopada – misijonar na Madagaskarju v mojem prevodu

Pedro Opeka, Spodbudne besede v mojem prevodu

Laurent de Gebhardt, Pedro opeka – v službi revnih na Madagaskarju v prevodu Mojce Seliškar

Pierre Lunel, Akamasoa – otroške sanje v najinem prevodu z Andrejem Gajškom

Pierre Lunel, Pedro Opeka, Pustolovščina Pedra Opeke v prevodu Tjaše Mohar in Ane Kirn

Pierre Lunel, Pedro Opeka, Uprite se! v prevodu Špele Žakelj

Pierre Lunel, Mesto upanja Petra Opeke v prevodu Draga Karla Ocvirka

 

KUHARICE IN PRIROČNIKI:

Ada Cerkvenik, Vera Gantar, Tadeja Petrovčič Jerina, Kuharska knjiga

Brigitte Speck, Stevija – čudežno sladilo v prevodu Miriam Drev

Brigitte Speck, Pecivo s stevijo v prevodu Miriam Drev

Sabina Stariha Pipan, Vzgojimo psa – učinkovito, a prijazno z ilustracijami Barbare Dimec (priročnik, ki je 2013 izšel prvič, je letos doživel 4. natis – tj. 4000 tiskanih izvodov!)

Vid Pečjak, Človek in ekološka kriza. Kaj lahko prispevam k izboljšanju

 

ZA OTROKE:

Jacques Le Goff, O srednjem veku za otroška ušesa v mojem prevodu in s spremno besedo Miha Pintariča

Igor Cvetko, Otroške igre na Slovenskem od A do Ž z avtorjevimi ilustracijami, shemami, nekatere tudi notografirane – s spremnima besedama Marije Stanonik in Jelene Sitar ter z angleškim povzetkom v prevodu Martina Petrovčiča

Franc Belčič, Iskrica v glavi rešitev na dlani – 60 ugank z ilustracijami Erike Omerzel Vujič

Nežka Klavžar, Škrbabober z ilustracijami Evgenije Jarc Zaletel

Več avtorjev, Mali Jan s kopico vprašanj v mojem prevodu kakor tudi več drugih vzgojnih in verskih priročnikov za otroke

Pirkko Vainio, Za tiste, ki hočejo leteti v mojem prevodu

 

GLASBENE IZDAJE:

Lučka Kralj Jerman, Opus (slovenska zborovodkinja iz Argentine je na osnovi te izdaje leta 2004 prejela Gallusovo listino za življenjsko delo na področju zborovske glasbe, ki jo podeljuje JSKD RS)

Lojze Lebič, Glasba za orkester in Miti in apokrifi

Zgoščenki taizéjskih spevov v slovenščini Pridi, Luč in Radujte se ter pesmarica Spevi in molitve iz Taizéja

Janez Bitenc, Pesmi o angelcih

idr.