Urška P. Černe

Foto: Boštjan Lah

Urška P. Černe juristka, univ. dipl. nemcistka in lit. komparativistka – samozaposlena v kulturi. Od 18. do 27. leta kulturna publicistka in fotografinja v tiskanih medijih, radiju in televiziji, poročevalka v vojni za Slovenijo in tolmačka RTL in SternTV v vojni na Hrvaškem in v Bosni. Prevodno debitirala s Hofmannsthalom 1998. 2018 spet prevajala Hofmannsthala (pa tudi Rilkeja idr.). Od 2003 samozaposlena v kulturi za literarno in humanistično prevajanje. Prevedla okrog 21.000 verzov poezije v slovenski in v nemški jezik, 6 odrskih del za gledališče in lutkovno produkcijo, ter ca. 400 AP proze in humanistike. V zadnjih letih v slovenščino prevaja veliko rimane poezije srednjega veka, modernizma, baroka, romantike, klasicizma, simbolizma. Od 2007 na FF MB izvajalka predmetov Prevajanje literarnih besedil in Prevajanje humanističnih besedil. Od 1999 mednarodne štipendije in strokovna srečanja. 2008 – Sovretova nagrada, 2010 – Premija DSKP za vrhunske dosežke, 2013 – Premija DSKP za vrhunske dosežke, pohvala Neue Zürcher Zeitung 2015, kritiški simpozij v Berlinu 2018, uvrstitev prevoda zbirke Anje Golob Anweisungen zum Atmen med najboljše knjige po mnenju kritikov ORF Bestenliste 01/2019. 2014 – 2019 znanstvena in strokovna srečanja, članki v mednarodni prevodoslovni javnosti, nazadnje 40-stranska znanstvena študija o prevajalskem tandemu Mračnikar/Handke (Založba Frank & Timme, Berlin, 2019). Članica Združenja avstrijskih literarnih in znanstvenih prevajalcev, DSKP, PEN Slovenije in Slovenske matice. Vodja Festivala Pranger. Članica žirij in komisij, 2017-2018 svetnica Avstrijske čitalnice.