Tanja Petrič

foto: Sebastijan Vojvoda

Tanja Petrič je literarna kritičarka, prevajalka, urednica in moderatorka. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter nemškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno je doktorska študentka nemške književnosti in literarne vede Univerze na Dunaju. S strokovnimi in znanstvenimi prispevki o nemški in slovenski književnosti je sodelovala na številnih mednarodnih konferencah in simpozijih. Prejela je več štipendij za študij in izpopolnjevanja na univerzah in literarno-jezikovnih institucijah v tujini (Tübingen, Bamberg, Premuda, Gradec, Hamburg, Dresden, Humboldt-Universität zu Berlin, Literaturhaus München, Literarisches Colloquium Berlin). Literarne kritike in članke s področja književnosti in kulture objavlja v Literaturi, Pogledih, Sodobnosti, Delovih Književnih listih, Bukli, Večerovi Čitalnici; v preteklosti pa še na literarnem spletnem portalu Airbeletrina, v Magu, Spektru, Dialogih, Asskalli, Življenju na dotik (EPK Maribor 2012) idr. S kritiškimi in prevajalskimi prispevki sodeluje tudi z Radiom Študent in Radiom Slovenija. Je redna zunanja sodelavka Društva slovenskih pisateljev, Javne agencije za knjigo RS (od 2010 koordinatorka Mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti) in Društva slovenskih književnih prevajalcev. Od leta 2008 ureja tiskane publikacije Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, od leta 2011 pa soureja edicijo prevodov slovenske književnosti v tuje jezike Litteræ Slovenicæ, ki je bila kot izjemen uredniško-prevajalski projekt leta 2012 odlikovana z Lavrinovo diplomo. Leta 2011 je Tanja Petrič prejela prevajalsko nagrado Lirikonov zlat za prevod poezije. Od leta 2010 je redna in aktivna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) in Društva slovenskih literarnih kritikov (DSLK).