Simon Zupan

simon zupan

Foto: zasebni arhiv

Izobrazba
2007—2010 Doktor znanosti s področja literarnih ved (naslov doktorske disertacije: Slogovni prevodni premiki v romanu Zbogom, orožje), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
2001—2006 Magister znanosti s področja ameriške književnosti (naslov magistrskega dela: Recepcija kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja na Slovenskem), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
1995—2001 Profesor angleškega jezika s književnostjo in zgodovine, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

Delovne izkušnje
2015—Docent za prevajalstvo in tolmačenje, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje. Izvajanje predavanj, seminarjev in vaj pri predmetih s področja pisnega prevajanja in stilistike (Prevajanje proznih besedil, Uvod v stilistiko, Prevajanje tehničnih besedil – angleščina, Uvod v angleško-slovensko prevajanje za neprevajalce) in konferenčnega tolmačenja (Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje – angleščina, Tolmačenje – teoretski in uporabni vidiki I in II, Tehnika zapisovanja).
2015—2019 Predstojnik Oddelka za prevodoslovje.
2008—2015 Asistent za prevodoslovje, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje. Izvajanje vaj pri predmetih s področja pisnega prevajanja (Prevajanje tehničnih besedil – angleščina, Lektorat iz prevajanja, Slog kot prevajalska kategorija), konferenčnega tolmačenja (Uvod v simultano in konsekutivno tolmačenje – angleščina, Simultano tolmačenje – angleščina, Konsekutivno tolmačenje – angleščina), jezikovnih lektoratov (Razvijanje jezikovne zmožnosti 1 in 2) ter stilistike (Uvod v stilistiko).
Od zaključka dodiplomskega študija pisno prevajam in tolmačim besedila in govore iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

Štipendije
2011 Fulbrightova štipendija, SUNY Binghamton, ZDA.

Članstvo v združenjih
PALA (Poetics and Linguistics Association)
SDAŠ (Slovensko društvo za angleške študije)
ESSE (European Society for the Study of English)

Sodelovanje v raziskovalnih projektih
2017—2018 Sodobna ameriška politična in protestna dramatika na stičišču dveh kultur, ARRS
2012—2016 Jean Monnet: EU Legal Terminology
2010—2013 TEMPUS SEEPALS: South Eastern European Project for the Advancement of Language Studies

Bibliografija (izbor)
Raziskovalno se ob konferenčnem tolmačenju posvečam temam s področja književnega prevajanja in stilistike, še posebej dinamiki, ki se vzpostavlja med različnimi slogovnimi prvinami v izhodiščnem in ciljnem proznem besedilu.

GADPAILLE, Michelle, ZUPAN, Simon. Interpreting and translating Shakespeare’s heraldic terminology: 1 Henry IV and 2 Henry VI in Slovene. Annales: anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 1, str. 13-34, ilustr. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.02. [COBISS.SI-ID 15000579]

GADPAILLE, Michelle, ZUPAN, Simon. Manifest and latent bodies in selected Shakespeare texts and their Slovene translations. V: PENDA, Petar (ur.). The whirlwind of passion: new critical perspectives on William Shakespeare. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. Str. 94-112. ISBN 1-4438-9046-4, ISBN 978-1-4438-9046-5. [COBISS.SI-ID 22758408]

ZUPAN, Simon. Epistemic modality in translation: Poe’s “The fall of the House of Usher”. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik: AAA. 2016, bd. 41, h. 1, str. 5-24. ISSN 0171-5410. [COBISS.SI-ID 22355720]

ZUPAN, Simon. Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. jun. 2015, letn. 38, št. 1, str. 121-144, [235]. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 57829218]

ZUPAN, Simon, ŠTEFANIČ, Marko. Military jargon in the Slovenian translation of Hostile waters = Vojaški žargon v slovenskem prevodu Sovražnih vod. V: ONIČ, Tomaž (ur.), ZUPAN, Simon (ur.). The play’s the thing: eclectic essays in memory of a scholar and drama translator. Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. Vol. 11, str. 165-177, ilustr. ELOPE, vol. 11, Spring. ISBN 978-961-281-428-1. ISSN 1581-8918. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65702, DOI: 10.4312/elope.11.1.165-177. [COBISS.SI-ID 20725768]