Liljana Klemenčič

Foto: Mankica Kranjec

Liljana Klemenčič se je rodila staršema Juriju Bariću in Mariji (roj. Šterman) na Ptuju, kjer je obiskovala osnovno šolo in gimnazijo. Izobraževalno pot je nadaljevala na študiju likovne vzgoje na tedanji Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je absolvirala, nato pa se vpisala na razredni pouk in študij dokončala leta 1981.

Prvo zaposlitev je dobila leta 1979 na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, šoli s prilagojenim programom, kjer je eno leto poučevala likovno vzgojo in tehniko, nato pa naslednji dve leti oba predmeta na Osnovni šoli Hajdina.
Leta 1983 se je zaposlila v Mladinskem oddelku tedanje Ljudske in študijske knjižnice (danes Knjižnica Ivana Potrča) na Ptuju. V naslednjih desetletjih je kot mladinska knjižničarka kljub skromnim pogojem uspešno uvajala in razvijala nove oblike dela z mladimi. Leta 1994, ko se je Mladinski oddelek preselil na novo lokacijo v prostore Malega gradu in so bili končno ustvarjeni primerni pogoji za redno izvajanje različnih dejavnosti, se je oddelek prostorsko in tudi kadrovsko okrepil. Liljana Klemenčič je bila imenovana za vodjo oddelka (1996) in to funkcijo opravlja še danes.

Ob rednem delu v knjižnici se je veliko formalno in neformalno izobraževala ter postavila mnoge avtorske projekte, ki so vezani na literaturo, bibliopedagogiko in pravljičarstvo. Poleg bibliopedagoškega avtorskega dela se ukvarja z recenzijami otroškega in mladinskega leposlovja ter je avtorica literarnih rubrik Tednikova Knjigarnica (Štajerski tednik), Mentorjeva bralnica ali bibliotrk (Mentor) in Neobvezno za knjigoljube (Večer). Za promocijo dobrih knjig skrbi z rednim oglašanjem v oddajah na Radiu Maribor (literarna rubrika Zbrano, zapisano, prebrano) in Radiu Ptuj.
Piše tudi strokovne članke o mladinski književnosti, o branju in knjižni vzgoji in je avtorica spremnih besed v različnih leposlovnih delih (npr. v romanu Stvar Marjane Moškrič). Avtorsko je priredila besedilo za slikanici Kurent (2001) in Kako je Evropa dobila ime (2004).
Je članica uredništva revije Mentor (od 2010) in aktivna članica Društva bralna značka Slovenije (od 2012). Uveljavila se je tudi kot odlična pravljičarka, ki pripoveduje za otroke in odrasle.
Med njene najbolj znane projekte sodita Pravljice z jogo (skupaj s Sonjo Trplan) in Bralna značka za odrasle. V sodelovanju z Mladinsko knjigo je v letih 2005–2012 na Ptuju vodila tudi poletne bralne terase, na katerih so bile v sodelovanju z avtorji predstavljene knjižne novosti.

V prostem času je navdušena zbirateljica in negovalka pelargonij zonale, v zbirki jih ima preko 200 različnih sort.

Mira Petrovič. KLEMENČIČ, Liljana. (1957-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 9. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/klemencic-liljana/