Jelka Kernev Štrajn

Mag. Jelka Kernev Štrajn je literarna teoretičarka, kritičarka in prevajalka. Kot teoretičarka se posveča teoriji tropov, feministični literarni teoriji, animalistiki in ekokritiki. Je avtorica razprav s teh področij, objavljenih v Primerjalni književnosti, Delti, Literaturi in monografijah. Pri tem se metodološko opira predvsem na pristope, kot jih razvija sodobna semiotika, a tudi na filozofske tekste Deleuza in Guattarija ter njuno teoretsko dediščino.

Kot literarna kritičarka je v literarni prilogi časnika Delo vrsto let spremljala sodobno slovensko literarno produkcijo, zlasti poezijo.

Udeležila se je številnih  mednarodnih simpozijev in pri nekaterih sodelovala tudi kot soorganizatorka. Je sourednica nekaterih tematskih številk revije Primerjalna književnost in sourednica ter soavtorica monografije o ekokritiki, Ecology Through Poetry, ki je 2012 izšla pri indijski založbi Sampark v Kolkoti. Leta 2009 je pri ZRC SAZU izšla njena monografija z naslovom Renesansa alegorije.

Trenutno se intenzivno posveča problemu reprezentacije živali v književnosti.