Zdravko Kobe

Foto: Blaž Samec / Delo

 

Dr. Zdravko Kóbe se je rodil leta 1966 in je redni profesor oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo področje je nemška klasična filozofija. Večina njegovih del je posvečenih Kantu in Heglu. Prevedel je veliko njunih del, uredil in zbral posamezna besedila ter je avtor različnih del o klasični nemški filozofiji. Med drugim je pripravil štiri samostojne monografije o Kantu. Za prevod dela Kritika čistega uma Immanuela Kanta (Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019) je leta 2020 prejel Jermanovo nagrado, ki jo od leta 2015 podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

Kobe izdaja tudi članke v nemščini, na primer Das Problem des inneren Sinnes : Das Innere, das Äussere, und die Apperzeption, in tudi v angleščini.