Žana Perkovska (Giljeva)

Rojena leta 1961 v Novosibirsku
1980-85 študij na Moskovski univerzi, slavistika (slovenski jezik pod A, srbohrvaščina pod B).
Prva objava: prevod novele Na begu, na lovu Branka Gradišnika (zbirka Ves svet, Molodaja gvardija).
Od novembra 1996 dela na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi, v prostem času prevaja

Objavljeni prevodi:

V RUSIJI:
1999 – Alojz Ihan. Pesmi (Inostrannaja literatura št. 4)
2001 – France Prešeren. Gazela, Sonet (Inostrannaja literatura št. 8)
2001 – Milan Jesih. Pesmi (Inostrannaja literatura št. 5)
2004 – Rudi Šeligo Uslišani spomin. (Novyj mir št. 4)
2005 – Svetlana Makarovič. Pesmi in uvodni članek (Inostrannaja literatura št. 9)
2008 – Tone Pavček. Pesmi (Inostrannaja literatura št. 7)
Novembra 2008 je v časopisu Literaturnoje obozrenije objavila pesmi Maje Vidmar.
V letu 2008 je za Založbo Pranat sestavila obsežno Antologijo slovenskega pesništva, ki je del serije antologij slovanskih književnosti (Edvard Kocbek, Lojze Krakar, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Jože Snoj, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Tomaž Šalamun, Tone Kuntner, Milan Dekleva, Milan Jesih, Boris A. Novak, Andrej Rozman-Roza, Alojz Ihan, Uroš Zupan, Barbara Korun, Primož Čučnik, Miklavž Komelj).
2011 – V obratno smer urinega kazalca – “Protiv časovoj strelki” (Izbrana slovenska kratka proza), OOO Center knjige Rudomino, 2011 Moskva (Vladimir Bartol, Uroš Kalčič)
2013 – prevod potopisa Matevža Lenarčiča Okrog edinega sveta. Predstavitev je potekala 31.1.2013  na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi v okviru prazmovanja Dneva kulture

V SLOVENIJI:
Zbirka Dvanajst:
Kajetan Kovič, France Mihelič – Glas, Ljubljana 1998
Boris A. Novak, Lojze Spacal – Odsotnost, Ljubljana 1999
Tone Pavček, Zvest Apollonio – Razsviti, Ljubljana 2001
Litterae Slovenica 2/2001/xxxix/99 Sovremennaja slovenskaja proza, poezija, drama (Rudi Šeligo, Kajetan Kovič, Tomaž Šalamun. Uroš Zupan, Svetlana Makarovič, Tone Pavček, Boris A. Novak, Tone Kuntner)
Utro v Rossii, 2002 (Milan Jesih), Študentska založba
Leta 2009 je izšla dvojezična knjiga Milana Jesiha Стихи Pesmi, Litterae Slovenica.
2009, 2010, 2011, 2012 – sodelovanje pri zbirkah prevedene poezije, ki izhajajo ob priložnosti festivala vmestu Tver
2011 – Dobitnica nagrade mednarodnega pesniškega festivala v mestu Tver, Rusija, “za izvrstne prevode iz slovenskih jezikov” (predvsem slovenskega)