Varja Balžalorsky Antić

Foto: arhiv pesnice

Doc. dr. Varja Balžalorsky Antić (1979, Koper) je pesnica, prevajalka in literarna teoretičarka. Je avtorica pesniške zbirke Klobuk Vere Revjakine B. (LUD Šerpa, 2018). Njene pesmi so prevedene v angleščino, francoščino,  srbščino in španščino. Prevaja iz francoščine (H. Michaux, P. Quignard, P. Bourdieu, J. L. Nancy, H. Lefebvre, S. Germain, J. Le Rider itd.) in srbščine (M. Pantić, B. Vasić, L. Blašković, I. Antić, A. Marković). Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje od leta 2009. V 2019 je izšla njena znanstvena monografija Lirski subjekt. Rekonceptualizacija  (ZRC SAZU, 2019).


Aljaž Koprivnikar o zbirki Klobuk Vere Revjakine B. (Ljubljana: LUD Šerpa, 2018): “Pesniški prvenec Klobuk Vere Revjakine B. bralce skozi štiri neimenovane razdelke popelje skozi raznolike mestne pokrajine, tipajočo skrb za sočloveka, pred nas pa postavlja tako aktualna družbena vprašanja kot tudi prevpraševanje poezije. Med dekonstrukcijo in konstrukcijo ter med zmožnostjo in nezmožnostjo lirski subjekt učinkovito izmenjuje različne vloge ter poglede in znotraj pesmi izpostavi tematsko raznoliko in večglasno pesniško zbirko, v kateri je posebno mesto odmerjeno predvsem vlogi jezika. Medbesedilni nastavki ter spogledovanje z modernističnimi ter avantgardnimi postopki, so v svoji uporabi premišljeno nadgrajeni v svežo in suvereno avtorsko govorico, s katero Varja Balžalorsky Antić vidno izstopa iz sočasne slovenske poezije.”