Tomaž Onič

tomaž onič
Foto: Silvo Salčnik Sax

Tomaž Onič

 CV: izbor s poudarkom na področju dramatike

Izobrazba

2004–2006   Doktorat znanosti s področja sodobne ameriške drame in stilistike (Univerza v Ljubljani)

1999–2002   Znanstveni magisterij s področja britanske drame H. Pinterja (Univerza v Ljubljani)

1998–1999   Študij drame, gledališča in filma (Washington College, ZDA)

1994–1999   Dodiplomski študij angleškega jezika s književnostjo in matematike (Univerza v Mariboru)

Znanstveni in strokovni dosežki

2017   Znanstvena monografija Slog v dramskem prevodu. Maribor: Litera

2015, še traja   Član uredniškega odbora, ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, ISSN 1581-8918

2014   Znanstvena monografija, urednik: Harold Pinter on international stages. Frankfurt a/M: Peter Lang

2014   Glavni organizator mednarodne konference PALA 2014 v Mariboru

2011   Glavni organizator mednarodne konference Pinter Abroad: Other Stages Other Rooms v Mariboru

2010, še traja   Prevajalec več dram iz angleščine v slovenščino in obratno

2008 to 2016   Član uredniškega odbora, Maribor international review, ISSN 1855-3605

2005, še traja   Mentor več diplomskih del s področja dramatike, literarnega prevoda in stilistike

2004, še traja   Redna udeležba na znanstvenih konferencah (gl. izbor v naslednjem razdelku)

2002, še traja   Poučevanje (predavanja, seminarji, vaje) na programih  s področja angleškega jezika in književnosti ter prevajalstva, Univerza v Mariboru

Projekti

2020–2023   Projekt Erasmus+: ActivAge, Podpora starejšemu prebivalstvu, da ostane aktivno, vodja projekta

2019–2021   Bilateralni projekt (Slo-BiH), ARRS: Sovražni govor pri Shakespearu, vodja projekta

2019   Študentski project “Po kreativni poti do znanja” ANGLOSOFT: Testing proficiency in English software design according to CEFR, vodja projekta

2016   Študentski project “Po kreativni poti do znanja” TURGRAD: Preparing and making tourist self-guide material for mixed language groups, vodja projekta

2010   Projekt TEMPUS SEPALS, Kreativni načini poučevanja in pisanja štud. programov, član projekta

Izkušnje

2019–2020   Prodekan za mednarodno sodelovanje in promocijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

2018–2019   Prodekan za študijske zadeve, FF, UM

2015–2019   Prodekan za mednarodno sodelovanje in promocijo, FF, UM

2010–2019   Fakultetni Erasmus koordinator, FF, UM

2009, 2011   Profesorska izmenjava, poučevanje predmeta: Izbrani avtorji: Harold Pinter, University of Iceland, Islandija; University of Oulu, Finska

2004, še traja   Koordinator in sestavljalec več študijskih programov: podiplomski štud. prog., 2004; bolonjski prog. na Oddelku za anglistiko, 2006 do 2009; bolonjski doktorski prog., 2021-

Mednarodna članstva

  • The International Harold Pinter Society
  • PALA (Poetics and Linguistics Association)
  • ESSE (European Society for the Study of English)
  • SDAŠ (Slovensko društvo za angleške študije), tajnik društva od 2009

 

COBISS

TOMAŽ ONIČ [24688]

Izbrana osebna bibliografija

Izvirni znanstveni članek

MOHAR, Tjaša, ORTHABER, Sara, ONIČ, Tomaž. Machine translated Atwood: utopia or dystopia?. In: GADPAILLE, Michelle (ed.), BLAKE, Jason (ed.). Atwood at 80. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts: = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Vol. 17, no. 1, str. 125-141. ELOPE, vol. 17, no. 1, DOI: 10.4312/elope.17.1125-141. [COBISS.SI-ID 22277891]

ONIČ, Tomaž, PRAJNČ KACIJAN, Nastja. Repetition as a means of verbal and psychological violence in interrogation scenes from contemporary drama. In: PLEMENITAŠ, Katja (ed.), MARVIN, Tatjana (ed.). Persuasion in contemporary political and media discourse. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 14, [št.] 1, str. 13-26. Ars & humanitas, 14, 1. DOI: 10.4312/ars.14.1.13-26. [COBISS.SI-ID 22219011]

ONIČ, Tomaž. Slogovne značilnosti — [premolk] — Pinterjevega dialoga. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 191-208, [228]. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 61606242]

ONIČ, Tomaž. Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginie Woolf?. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 36, št. 1, str. 233-252, [310]. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 52577634]

ONIČ, Tomaž. Pogovorni in narečni izrazi v slovenskih dramskih prevodih – soočanje s prevajalskimi zagatami. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2008, 14, št. 1, str. 139-150. ISSN 0354-0448. [COBISS.SI-ID 28675629]

ONIČ, Tomaž. From “not funny enough” to the Nobel Prize : reception of Harold Pinter internationally and in Slovenia. Philologia : naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu. 2007, god. 5, br. 5, str. 111-119. ISSN 1451-5342. [COBISS.SI-ID 15638792]

ONIČ, Tomaž. Alliteration as a means of characterization of dramatic personae : a translation issue. In: KOMAR, Smiljana (ed.), MOZETIČ, Uroš (ed.). Literary criticism as metacommunity : a festschrift for Meta Grosman. Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije, 2006. Vol. 3, [no.] 1/2, str. 247-255. ELOPE, Vol. 3, [no.]1/2, 2006. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.3.1-2.247-255. [COBISS.SI-ID 15355912]

Pregledni članek

ONIČ, Tomaž. Perspectives on Pinter abroad. V: ONIČ, Tomaž (ur.). Perspectives on Pinter : a European cultural capital honours the Nobel laureate, (ELOPE, ISSN 1581-8918, vol. 9, Spring). Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2012, vol. 9, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 19137800]

Strokovni članek

ZUPAN, Simon, ONIČ, Tomaž. From knowledge to wisdom : the arc of a scholarly life. V: ONIČ, Tomaž (ur.), ZUPAN, Simon (ur.). The play’s the thing : eclectic essays in memory of a scholar and drama translator, (ELOPE, ISSN 1581-8918, vol. 11, Spring). Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 20723976]

ONIČ, Tomaž. Harold Pinter in Mutasti natakar. Gledališki list Mestnega gledališča Ptuj, marec 2011, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 18378248]

HRIBAR, Darja Darinka, ONIČ, Tomaž. Slog – pomembna prevajalska kategorija pri prevajanju Pinterja. Gledališki list Mestnega gledališča Ptuj, mar. 2011, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 18379272]

Poljudnoznanstveni članek

ONIČ, Tomaž. Artist and citizen: 50 years of performing Pinter: conference report. ELOPE (Ljubl.), 2007, vol. 4, [no.] 1/2, str. 163-165. [COBISS.SI-ID 37012322]

ONIČ, Tomaž. Priljubljen pri režiserjih in igralcih, manj pri publiki : Harold Pinter na slovenskih odrih. Delo (Ljubl.), 31. dec. 2008, leto 50, št. 302, portret. [COBISS.SI-ID 16536328]

ONIČ, Tomaž. Prevajanje Mutastega natakarja na povabilo Mestnega gledališča Ptuj. Gledališki list Mestnega gledališča Ptuj, mar. 2011, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 18380040]

Znanstvene konference

ONIČ, Tomaž, PRAJNČ KACIJAN, Nastja. Nothing in ‘King Lear’: an English-Slovene comparative study. In: Beyond hermeneutics: challenging traditional approaches to literary and language studies : CELLS, 4th International Conference on English and Literary Studies: Faculty of Philology, University of Banja Luka, September 9 and 10, 2019. [COBISS.SI-ID 49447939]

ONIČ, Tomaž, PRAJNČ KACIJAN, Nastja. Repetition as a means of verbal and psychological violence in contemporary drama. In: LAZOVIĆ, Vesna (ed.), BLAKE, Jason (ed.). A hundred years, a thousand meanings : book of abstracts : 5th International Conference of the Slovene Association for the Study of English : Ljubljana, September 19th-21st 2019. [COBISS.SI-ID 24874248]

PRAJNČ KACIJAN, Nastja, ONIČ, Tomaž. Victim vs. authority: verbal violence and threat in the interrogation scenes in plays by Jančar and Miller. In: PLEMENITAŠ, Katja (ed.). Words as a battlefield : persuasion in contemporary political and media discourse: April 5-6, 2019, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia. [COBISS.SI-ID 24485640]

PRAJNČ KACIJAN, Nastja, ONIČ, Tomaž. The dialectal background of Slovene Eliza Doolittle : two libretto translations of My fair lady. In: KOLETNIK, Melita (ed.), et al. Words, music and gender: University of Maribor, May 23-25, 2019, Maribor, Slovenia. [COBISS.SI-ID 47346947]

MARINŠEK, Urša, ONIČ, Tomaž. Mini Shakespeare : diminutives from Richard III to Henry V in Slovene. In: ZUPAN, Simon (ed.), ONIČ, Tomaž (ed.). International Conference M@king it new in English studies, 15-17 September 2016. [COBISS.SI-ID 22643976]

ONIČ, Tomaž. Willingly incarcerated in Pinter’s theatrical prison. In: ONIČ, Tomaž (ed.), ZUPAN, Simon (ed.). Book of abstracts. International Conference Word class to word class: doing English studies, Maribor: Faculty of Arts, 2015. [COBISS.SI-ID 21331208]

ONIČ, Tomaž. Manjšalnice v slovenskih prevodih angleških dram = Diminutives in Slovene translations of selected English language plays. In: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ed.). Diminutives in slavic languages: form and role. Maribor: Slavistično društvo, 2015. Str. 53-54. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 21407240]

ONIČ, Tomaž. A computer-aided textual analysis in drama translation. V: BURCAR, Lilijana (ur.), STOPAR, Andrej (ur.). The changes in epochal paradigms and the opportunities they offer for English studies: Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 19157512]

ONIČ, Tomaž. An analysis of recurrences in Harold Pinter’s plays using CATMA concordancing software. V: The 23rd Joint International Conference of the Association for Computers and the Humanities and The 4th Joint International Conference of the Association for Literary and Linguistic Computing, the Association for Computers and the Humanities and the Society for Digital Humanities Stanford University, Stanford, CA, USA, June 19-22, 2011. [COBISS.SI-ID 18552840]

ONIČ, Tomaž. Vulgarisms in literary translation between languages and cultures. V: International Conference English Language and Literature Studies: Structures Across Cultures, 7-9 December 2007, Belgrade, Serbia, 2007. [COBISS.SI-ID 15769352]

ONIČ, Tomaž. Translating register in Pinter’s drama. V: 1st International Conference of the Slovene Association for the study of English. Slovene Association for the study of English: Faculty of Arts, 2004. [COBISS.SI-ID 13215496]

Znanstveno poglavje v monografiji

ONIČ, Tomaž, PRAJNČ KACIJAN, Nastja. “A fool, a fool, I met a fool i’ th’ forest” : recurrence in Jaques’ monologues from As you like it and the Slovene translations. In: BORSTNER, Bojan (ed.), ONIČ, Tomaž (ed.), ZUPAN, Simon (ed.). Od jezika k filozofiji in nazaj : Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 131-146. ISBN 978-961-286-273-2. [COBISS.SI-ID 24660488]

MARINŠEK, Urša, ONIČ, Tomaž. Recepcija uprizoritve Cankarjevega Pohujšanja v San Diegu. In: ČEH STEGER, Jožica (ed.), PULKO, Simona (ed.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ed.). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. Str. 182-190, ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 24219656]

ONIČ, Tomaž. The Slovene birthday party on film. In: NASTIĆ, Radmila (ed.), BRATIĆ, Vesna (ed.). Highlights in Anglo-American drama. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. Str. 166-180. ISBN 1-4438-8682-3, ISBN 978-1-4438-8682-6. [COBISS.SI-ID 22108168]

ONIČ, Tomaž. “Comprate il mio specifico, per poco ve lo dò” : a stylistic analysis of Dulcamara’s rhetorical skills in the original Italian and in English and Slovene translations of Donizetti’s opera L’elisir d’amore. In: KENNEDY, Victor (ed.), GADPAILLE, Michelle (ed.). Symphony and song : the intersection of words and music. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2016. Str. 95-117. ISBN 978-1-4438-9761-7, ISBN 1-4438-9761-2. [COBISS.SI-ID 22666504]

ONIČ, Tomaž, MARINŠEK, Urša, ZUPAN, Simon. Diminutives in Slovene translations of selected plays by William Shakespeare. In: PENDA, Petar (ed.). The whirlwind of passion : new critical perspectives on William Shakespeare. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016. Str. 196-216, ilustr. ISBN 1-4438-9046-4, ISBN 978-1-4438-9046-5. [COBISS.SI-ID 22615048]

ONIČ, Tomaž, MARINŠEK, Urša. Manjšalnice v slovenskih prevodih angleških dram. In: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ed.). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in Slavic languages : form and role. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. Str. 479-491. Knjižna zbirka Zora, 113. ISBN 978-961-6930-34-5. [COBISS.SI-ID 22033672]

ONIČ, Tomaž. Early productions of Pinter on the Slovene stage. V: ONIČ, Tomaž (ur.). Harold Pinter on international stages. Frankfurt am Main (etc.): P. Lang, cop. 2014, str. 77-87. [COBISS.SI-ID 20904456]

ONIČ, Tomaž. Translation of untranslatable jokes : linguistic and cultural barriers in joke translation. V: NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ, Aleksandra (ur.), KNEŽEVIĆ, Marija (ur.). Culture-bound translation and language in the global era. Newcastle (UK): Cambridge Scholars Pub., 2008, str. 55-66. [COBISS.SI-ID 16662792]

ONIČ, Tomaž. T-form/V-form distinction in literary texts : an English-Slovene translation problem. V: ŠABEC, Nada (ur.). English language, literature and culture in a global context, (Zora, 57). Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008, str. 109-114. [COBISS.SI-ID 16259592]

Znanstvena monografija

ONIČ, Tomaž. Slog v dramskem prevodu. Maribor: Litera, 2017. 260 str. Knjižna zbirka Znanstvena literatura. ISBN 978-961-7018-45-5. [COBISS.SI-ID 91742465]

 

Urednik

ONIČ, Tomaž (editor). Harold Pinter on international stages. Frankfurt am Main (etc.): P. Lang, cop. 2014. 213 str. ISBN 978-3-631-65202-2. ISBN 978-3-653-04656-4, doi: 10.3726/978-3-653-04656-4. [COBISS.SI-ID 20903944]

ONIČ, Tomaž (editor), ZUPAN, Simon (editor). The play’s the thing : eclectic essays in memory of a scholar and drama translator, (ELOPE, vol. 11, Spring). Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2014. 198 str. ISBN 978-961-281-428-1. [COBISS.SI-ID 273987584]

ONIČ, Tomaž (editor). Perspectives on Pinter : a European cultural capital honours the Nobel laureate, (ELOPE, vol. 9, Spring). Ljubljana: Slovensko društvo za angleške študije: = Slovene Association for the Study of English: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta: = Department of English, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2012. 112 str. ISBN 978-961-269-678-8. [COBISS.SI-ID 261548288]

Conference Pinter Abroad: Other Stages, Other Rooms, 22-24 September 2011, Maribor, Slovenia, ONIČ, Tomaž (editor). Book of abstracts. Maribor: [s. n.], 2011. 20 str. [COBISS.SI-ID 18762248]

Maribor international review. Onič, Tomaž (member of editorial board 2009). Maribor: Filozofska fakulteta, 2008-. ISSN 1855-3605. http://events.ff.uni-mb.si/mir/. [COBISS.SI-ID 238609664]

Oseba, ki izvaja intervju

DUŠA, Zdravko (interviewee). Prevajanje Pinterja v slovenščino : pogovor s prevajalcem Zdravkom Dušo, v okviru projekta EPK “Pinter na tujem”, na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, 21. novembra 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19609864]