Melita Koletnik

melita koletnik
Foto: zasebni arhiv

Melita Koletnik je prevajalka, prevodoslovka in učiteljica prevajanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalno se posveča predvsem poučevanju tujega jezika za bodoče prevajalce in tolmače. Kot nadebudna sodelavka časopisne hiše Večer se je v začetku tega tisočletja udeleževala in je poročala s knjižnih sejmov otroške in mladinske literature v Bologni in kot nekoliko starejša leta 2019 sodelovala na mednarodni poletni šoli literarnega prevajanja in kreativnega pisanja Britanskega centra za literarno prevajanje v Norwichu. Ta je prvič v svojih zgodovini vključevala tematsko skupino prevajanja iz slovenskega jezika v angleščino. Kot mentorica na praksi se s študenti med drugim posveča tudi literarnemu prevodu v angleški jezik. V tem okviru je literarna revija Inventory, ki jo izdaja Oddelek za primerjalno književnost Univerze Princeton, 2016 objavila angleški prevod izbranih pravljic Roka Vilčnika, v pripravi pa je tudi angleški prevod vse zbirke Vilčnikovih Vesoljnih pravljic z delovnim naslovom Galactic Fairytales.