Marcello Potocco

foto: Murr

Marcello Potocco (1974) je zaključil študij Primerjalne književnosti in literarne teorije (l. 1999 je prejel fakultetno Prešernovo nagrado) ter na isti smeri leta 2006 doktoriral s tezo “Kulturna identiteta in estetskost v angleški kanadski in slovenski poeziji”. Ukvarja se z vprašanjem identitete, s sodobno kanadsko in slovensko poezijo in s teorijo metafore, pa tudi s fenomenom ironije v poeziji mlajše slovenske poezije. Od leta 2006 poučuje predmete, kot so Literarna teorija, Svetovna književnost in Kreativno pisanje na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (Koper). Po letu 1997 redno objavlja v vseh vidnejših slovenskih revijah, doslej pa je izdal štiri pesniške zbirke Lila (Mondena, 2002), Pripovedi o ovcah, ljudeh in drugih živalih, Popravki pesniške zbirke in Via Francigena (LUD Literatura, 2005, 2007 in 2011). Zbirka Popravki pesniške zbirke je bila nominirana za Veronikino nagrado, zbirka Via Francigena pa za Jenkovo nagrado. Nastopa doma in v tujini, njegove pesmi so prevedene v več tujih jezikov (npr. hrvaški, češki, poljski, angleški, italijanski itn.). Od leta 2008 sodeluje tudi v žiriji za mednarodno nagrado Lapis Histriae (Trst-Koper-Umag), za najboljšo neobjavljeno kratko prozo na izbrano temo. Objavil je številne prevode kanadske poezije ter prevod romana Mordecaija Richlerja Barneyeva verzija.