Maja Vidmar

foto: Tone Stojko

Maja Vidmar je rojena leta 1961, doma je iz Nove Gorice in živi kot svobodna književnica v Ljubljani. Do zdaj je izdala šest pesniških zbirk (Razdalje telesa, Mladinska knjiga/Pomurska založba, 1984, Naèin vezave, Mladinska knjiga, 1988; Ihta smeri, Emonica, 1989 (izbor); Ob vznožju, Nova revija, 1998, Prisotnost, Aleph, 2005, Sobe, Apokalipsa 2008 in Kako se zaljubiš, Beletrina 2012). Za knjigo Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo v okviru Grosser Preis für osteuropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale Trieste Scriture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007 in za knjigo Sobe Nagrado mreže gradova književnosti 2009. V tujini je izšlo šest knjig njene poezije:  Leibhaftige Gedichte (Droschel, 1999), za katero je prejela nagrado Hubert-Burda-Stifung für junge Lyrik, Akt (Meandar, 1999), Molitva tijela (Tugra, 2007), Gegenwart (Edition Korrespondenzen, 2007) Način vezivanja (udruženje Književnika Srpske, 2009) in E il mondo si scolora (Ibiskos Editore, 2010). Ima veliko tujih in domaèih revijalnih in antologijskih objav.