Maja Šučur

foto: Mojca Pišek

Maja Šučur se je rodila v Ljubljani leta 1989, srednjo šolo je obiskovala v Mariboru. Je diplomantka primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenščine s književnostjo. Deluje kot literarna kritičarka, sodelovala je že z Literaturo, Dialogi, Pogledi in Časopisom za kritiko znanosti, ter kot kulturna novinarka časopisa Dnevnik, občasno tudi lektorira. Aktivna je pri organizaciji feminističnega in queerovskega festivala Rdeče zore, v Društvu slovenskih literarnih kritikov pa premetava črke kot koordinatorica in vodja projektov. Kritiško pot je pred leti začela prav na Prangerjevi Študentski kritiški debati.