Krištof Dovjak

Foto: N.D.

Krištof Dovjak, ( 1.3.1967, Švedska), je diplomiral iz primerjalne književnosti in filozofije. Od leta 2002 je svobodni književnik in dramaturg. Kot dramaturg je sodeloval z večino slovenskih gledališč. Pri Cankarjevi založbi je izdal pesniški zbirki Veter v Odiseju (1999) in Prometej na plakatu (2007). Pri založbi Alica sta leta 2009 izšli knjigi Igre iz mesta in Igre z dvora. Pri založbi Seguro sta leta 2015 izšli drami Hčere, pogreb, poroka in Dedal ter v srbski jezik prevedena drama Herakle, ludost … (prev. Ivan Antič). Pri založbi Poiesis je leta 2018 izdal dvojezično, slovensko-francosko knjigo sonetov Opus quantum (prev. Dalibor Tomić). Pri založbi Apokalipsa je leta 2018 izdal knjigi Dramski diptih in Dramski triptih, leta 2019 pa pesniško zbirko Hemingwayeve ustnice. Letos je v Dovjakovem prevodu in izboru pri Poiesis izšla dvojezična zbirka srbskega pesnika Radeta Tomića Ljubica Donava/Dunav ljubavnik, v okviru natečaja Sončnica, vsa nora od svetlobe pa je pri založbi Poetikon izdal pesniško zbirko Saladinovo ihtenje.