Janko Trupej

janko trupej
Foto: Marmel Creative – Arts Factory

 

Janko Trupej (1985) je leta 2009 diplomiral iz prevajanja in tolmačenja (angleščina in nemščina) na Univerzi v Mariboru, nato pa se je vpisal na doktorski študij prevodoslovja na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 2013 uspešno zagovarjal disertacijo z naslovom Slovensko prevajanje rasističnega diskurza o Afroameričanih v ameriških romanih. Leta 2015 je od DAAD prejel štipendijo za postdoktorsko raziskovanje na Univerzi v Tübingenu, po vrnitvi v Slovenijo pa je bil leta 2016 habilitiran v docenta za angleško in ameriško književnost na Univerzi v Mariboru, kjer je poučeval v študijskem letu 2016/17. S Filozofsko fakulteto še vedno sodeluje kot mentor pri magistrskih nalogah.

Raziskovalno se ukvarja predvsem z ideološkimi vplivi na prevajanje, rasističnim diskurzom, avdiovizualnim prevajanjem in recepcijo literarnih del. Izsledke svojih raziskav je objavil v obliki samostojnih poglavij v monografijah in člankov v uglednih revijah – tako domačih (Primerjalna književnost, Slavistična revija, Acta Neophilologica idr.) kot tujih (Babel, Across Languages and Cultures, Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik idr.).

Po diplomi je začel prevajati in tolmačiti za gospodarstvo, javni sektor, nevladne organizacije in akademsko sfero. Pod okriljem Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru izvajal tečaj poslovne angleščine (2010/11). Leta 2012 je kot prostovoljec delal za fundacijo UNICEF Slovenija, sodeloval je pri mednarodnem projektu prevajanja in medkulturnega posredovanja TransStar Europa (2013–2015) in leta 2015 v Luksemburgu opravil šestmesečno pripravništvo na Generalnem direktoratu za prevajanje Evropskega parlamenta. Leta 2017 se je zaposlil kot strokovnjak za prevajanje in lokalizacijo v slovenski jezik pri družbi Booking.com B.V.

Kot prevajalec je sodeloval tudi pri nekaj strokovnih monografijah ter prevedel več krajših literarnih del (Herman Melville, Stefan Zweig, Robert Musil, Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Peter Stamm idr.).