Goran Vranešević

Foto: zasebni arhiv

 

Goran Vranešević je docent filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer trenutno predava sodobno politično filozofijo. Raziskovalno je dejaven na področju nemškega idealizma, filozofije jezika, estetike in politične filozofije. V znanstvenih člankih, referatih in prispevkih obravnava zlasti pojem spekulacije, strukturo jezika, pojav dotika, politično razsežnost emancipacije ter ontologijo. Kot prevajalec je aktiven zlasti na področju nemške klasične filozofije, kjer trenutno sodeluje pri prevajanju Heglove Enciklopedije filozofskih znanosti.