Goran Potočnik Černe

Goran Potočnik Černe (1972) je diplomiral iz filozofije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Objavlja kritike humanističnih del, eseje, intervjuje in druge publicistične zapise. V letih od 2001 do 2008 je bil glavni urednik Založbe Tuma. Med drugim je bil pobudnik in urednik Antologije slovenskih pesnic in monografije Pozabljena polovica, izdane skupaj s SAZU. Leta 2004 je bil med soustanovitelji Festivala Pranger, danes je njegov producent. Leta 2013 je ustanovil zavod Misel v Praksi, kjer vodi prvo Filozofsko posvetovalnico (Česalnico misli) pri nas. Občasno se tudi umetnostno udejstvuje. Je član slovenske državne reprezentance v kendu.