Barbara Korun

foto: Peter Broetzmann

Barbara Korun, rojena 1963 v Ljubljani, je po diplomi iz slovenistike in primerjalne književnosti poučevala literaturo na ljubljanskih gimnazijah, delala kot lektorica in dramaturginja v različnih gledališčih, trenutno je samozaposlena v kulturi. Po izidu svoje prve knjige, zbirke pesmi Ostrina miline, je začela nastopati kot recitatorka, moderatorka in mentorica pesniških delavnic. Skupaj s tolkalistom Zlatkom Kaučičem je posnela CD s pesmimi Srečka Kosovela Vibrato tišine, režirala je tudi monodramo po Cankarjevi noveli Gospa Judit. Vodi redna mesečna srečanja v Hostlu Celica Pesnice o pesnicah, kjer (nekatere) pesnice sistematično spremljajo, berejo in komentirajo aktualno produkcijo svojih kolegic. Čečica, motnjena od ljubezni je njena peta pesniška zbirka, ki je nastala v okviru Postaja Topolove, umetniškega festivala, ki ga že 22 let v odročni slovensko govoreči vasi prirejajo tamkajšnji domačini.