Andreja Štepec

Foto: Asha Past

Andreja Štepec se je rodila leta 1986 na Jesenicah in je diplomantka italijanskega jezika in književnosti in profesor pedagogike in andragogike. Njene pesmi so bile objavljene v revijah I.D.I.O.T., Sex Zin in Lud Literatura ter prevedene v nemški jezik. V sklopu nemško govoreče pesniške platforme Babelsprech je gostovala v Literaturhausu na Dunaju in na konferenci Babelsprecha v Liechtensteinu. Pri založbi LUD Šerpa je maja 2018 izšel njen pesniški prvenec z naslovom Edit Paf. Občasno prevaja iz angleškega jezika in deluje v okviru različnih pedagoških projektov ter tudi kot vzgojiteljica in animatorka pri Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok.


Domen Slovinič o zbirki Edit paf (LUD Šerpa Ljubljana, 2018): “Zbirka Edit paf je suveren prvenec Andreje Štepec, ki skozi samosvoj pesniški jezik in z ostro ritmiko radikalno zagrize v kompleksni svet človeškega čustvovanja, medčloveških odnosov in osebnih stisk. S tem na izviren način artikulira temeljno bivanjsko tesnobo posameznika, ki niha nekje med stanji pristnega hrepenenja, čutne telesne ekstaze in skelečega obupa.”