Andreja Erdlen

andreja erdlen
Foto: osebni arhiv

 

Andreja Erdlen je diplomirana literarna komparativistka, bibliotekarska specialistka in prostočasna raziskovalka mladinske književnosti. Do nedavnega  se je ukvarjala z vsebinsko obdelavo mladinske literature in vodila literarna srečanja z mladinskimi ustvarjalci. Nekaj časa se je posvečala pripovedovanju in pravljicam, iz česar je doktorirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Nazadnje se je usmerila v delo z mladostniki in vodila klub Kl(j)ub temu berem!. Trenutno opravlja delo knjižničarke v Mariborski knjižnici. Strokovne prispevke in recenzije s področja mladinske književnosti in gledališča je objavljala v Reviji za elementarno izobraževanje, Sodobnosti, Otroku in knjigi, Dialogih in Večeru.