Aleksandra Schuller

Aleksandra Schuller (1972) je doktorica literarnih ved in magistra Pomoči z umetnostjo, specializirana za gibalnoterapevtski pristop Avtentično gibanje (Authentic Movement), ki ga je študirala pri njegovi utemeljiteljici dr. Janet Adler.

Njeno zgodnejše ustvarjalno obdobje je bilo povezano z uprizarjanjem kot umetniško prakso: kot performerka in režiserka je bila aktivna v slovenskem in mednarodnem prostoru, njeno pedagoško-raziskovalno delo pa se je osredotočalo na uprizoritvene študije. V zadnjem desetletju je v ospredju njenih strokovnih zanimanj področje umetnostnih terapij (glasbena, likovna, dramska, plesno-gibalna in integrativna/intermodalna oblika UT); predvsem disciplina Avtentično gibanje in drugi, t. i. na čuječnosti temelječi pristopi v umetnostni terapiji/edukaciji.

Skozi izkušnje v raznovrstnih delovnih kontekstih (od vseživljenjskega in visokošolskega izobraževanja do gibalne/integrativne umetnostne terapije v klinični praksi) razvija različne oblike umetnostnoterapevtskega in umetnostnoraziskovalnega dela: ustvarjalni proces v umetnostnih medijih jo zanima tudi kot utelešena/udejanjena praksa refleksije.

Delno je zaposlena na Univerzi na Primorskem, delno pa samozaposlena v kulturi; kot gostujoča predavateljica sodeluje z različnimi visokošolskimi ustanovami, najbolj kontinuirano s Hochschule für Künste im Sozialen (Ottersberg) in z Inštitutom Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo (Kranj).